Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK)

 

1

 

Czy wiesz, że blisko połowa  wszystkich zgonów w Polsce to śmierć w wyniku chorób układu krążenia?

 

Weź udział w bezpłatnym programie profilaktycznym realizowanym w naszym centrum i sprawdź, czy zagrażają także Tobie. Dzięki badaniom profilaktycznym możesz zapobiec rozwojowi chorób, które do niego prowadzą!

 

Do najistotniejszych czynników rozwoju chorób układu krążenia należą:

 

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 • palenie tytoniu – sprzyja chorobie wieńcowej, często towarzyszy stresowi podnoszącemu ciśnienie i powodującemu przeciążenie układu krążenianiska aktywność ruchowa = miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał
 • nadwaga – sprzyja chorobie wieńcowej, miażdżycy i nadciśnieniu (każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwiększoną pracę, otłuszczenie serca osłabia jego czynność i prowadzi do niewydolności)
 • nieracjonalne odżywianie- sprzyja nadwadze i podwyższeniu poziomu cholesterolu we krwi
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

 

2

 

Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca!

 

 

3

 

 

Do kogo kierowany jest program?

 

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

 

Badania w ramach programu

 

Badania można wykonać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na te choroby.

 

 • Pomiar ciśnienia tętniczego - wielkość ciśnienia tętniczego krwi podaje się za pomocą 2 liczb – pierwsza – jest zawsze wyższa i oznacza ciśnienie skurczowe (czyli mierzone bezpośrednio po skurczu serca tzn., w chwili przechodzenia fali krwi przez tętnicę); – druga – jest niższa i oznacza ciśnienie rozkurczowe (mierzone, gdy fala tętna zanika
 • Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego: 120/ 80 mmHg - maksymalna wartość normy: 135/85 mmHg

 

 

4

 

O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne, uznane za prawidłowe. Podwyższone ciśnienie tętnicze wywołuje szereg niekorzystnych zmian w naczyniach krwionośnych, sercu, nerkach i mózgu. Nie leczone może prowadzić do udaru mózgu, choroby niedokrwiennej  i zawału serca. U osób z nadciśnieniem znacznie częściej niż u ludzi z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, występuje niewydolność mięśnia sercowego i inne choroby układu krążenia.

 

 

Określenie BMI – wskaźnik masy ciała (masę ciała w kg dzielimy przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej – kg/m2) 

 

 • prawidłowa masa (BMI) 18,5-24,9
 • nadwaga – BMI powyżej i równy 25
 • stopień I otyłości: 30-34,9
 • stopień II otyłości: 35-39,9

 

5

 

Badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów 

 

Cholesterol jest tłuszczowym związkiem chemicznym, niezbędnym do życia; powszechnie dzieli się na cholesterol dobry i zły

 

7

 

 

LDL – „cholesterol zły” korzystny dla zdrowia jest niski poziom LDL. Jeśli poziom jest zbyt wysoki złogi cholesterolu odkładają się w tętnicach i dochodzi do przyspieszonej miażdżycy oraz zwężenia tętnic. Nieodpowiednia dieta obfitująca w pożywienie z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych podwyższa stężenie cholesterolu LDL

 

 

 

8

 

 

 

 

HDL – „cholesterol dobry” posiada właściwości przeciwmiażdżycowe. Korzystny dla zdrowia  jest wysoki poziom HDL.

 

 

 

U niektórych osób zbyt wysoki poziom cholesterolu uwarunkowany jest genetycznie, jednak w większości przypadków wysoki poziom cholesterolu jest wynikiem wadliwego odżywiania. Badanie poziomu cholesterolu pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie ma zaburzeń gospodarki lipidowej. 

 

W badaniu o nazwie lipidogram ocenia się zwykle stężenie kilku parametrów: cholesterolu, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL. Oprócz tych parametrów istotny jest jeszcze jeden: trójglicerydy. Nadmierne stężenie trójglicerydów zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca.

 

Prawidłowe wartości
9

Cholesterol całkowity – poniżej 190 mg/dl (5,0mmol/l)

LDL cholesterol – poniżej 115 mg/dl (3,0 mmol/l)

HDL cholesterol u kobiet – 46 mg/dl (1,2 mmol/l) i powyżej

HDL cholesterol u mężczyzn – 40 mg/dl (1,0 mmol/l) i powyżej

trójglicerydy (TG) – poniżej 150 mg/dl (1,7mmol/l) 

 

Cele ogólne i szczegółowe programu:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.

 

 

cel główny:

 

-obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,

cele dodatkowe:

 

- zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,

- wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

- promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

 

 

Aby wziąć  udział w profilaktycznym programie CHUK , możecie Państwo:

 •  zadzwonić pod numer 22 78 36 023 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00),
 •  przesłać wiadomość mailowo na adres profilaktyka@zanmed.pl
 •  umówić się osobiście w przychodni (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00)

 

10

 

 

Facebook