Badania laboratoryjne

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza poradni POZ naszej przychodni mogą zostać bezpłatnie wykonane następujące badania laboratoryjne.

 

Badania hematologiczne

 

1. morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
2. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
3. retykulocyty
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 

1. sód
2. potas
3. wapń zjonizowany
4. żelazo
5. żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
6. stężenie transferyny
7. stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
8. mocznik N13
9. kreatynina M37
10. glukoza L43
11. test obciążenia glukozą
12. białko całkowite
13. proteinogram
14. albumina
15. białko C-reaktywne (CRP)
16. kwas moczowy
17. cholesterol całkowity
18. cholesterol-HDL
19. cholesterol-LDL
20. triglicerydy (TG)
21. bilirubina całkowita
22. bilirubina bezpośrednia
23. fosfataza alkaliczna (ALP)
24. aminotransferaza asparaginianowa (AST)
25. aminotransferaza alaninowa (ALT)
26. gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
27. amylaza
28. kinaza kreatynowa (CK)
29. fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
30. czynnik reumatoidalny (RF)
31. miano antystreptolizyn O (ASO)
32. hormon tyreotropowy (TSH)
33. antygen HBs-AgHBs
34. VDRL
35. FT3
36. FT4
37. PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

 

Badanie moczu

 

1. ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
2. ilościowe oznaczanie białka
3. ilościowe oznaczanie glukozy
4. ilościowe oznaczanie wapnia
5. ilościowe oznaczanie amylazy

 

Badanie kału

 

1. badanie ogólne
2. pasożyty
3. krew utajona – metodą immunochemiczną

 

Badania układu krzepnięcia

 

1. wskaźnik protrombinowy (INR)
2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
3. fibrynogen

 

 Badania mikrobiologiczne

 

1. posiew moczu z antybiogramem
2. posiew wymazu z gardła z antybiogramem
3. posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 

Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 09:00. – gab. nr. 8

Facebook