Medycyna pracy

cropped-bigstockphoto_workers_people_6378306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach medycyny pracy zapewniamy naszym Klientom badania realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców i pracowników sposób.

 

Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane w/w przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. Wzór skierowania jest dostępny TUTAJ

 

Zajmujemy się również kompleksową obsługą firm. Zapraszamy pracodawców do kontaktu w celu przedstawienie preferencyjnych warunków współpracy.

 

 Osoba do kontaktu

 

Magdalena Lebuda 

tel. + 48 570 570 997

e-mail. magdalena.lebuda@zanmed.pl

 

 

 

Dla naszych Klientów w ramach umowy oferujemy również rabaty na inne usługi medyczne dostępne w naszym Centrum .

 

Na podstawie art.12. 1. Ustawy o służbie medycyny pracy pracodawca ma obowiązek posiadania pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy. Skierowanie na badania wystawiane przez pracodawcę jest również obowiązkowym dokumentem, ale wystawienie skierowania nie zastępuje w żadnym wypadku konieczności posiadania pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy.

 

Zakres badań

 

 • Badania wstępne – są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

 

 • Badania okresowe – są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

 

 • Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników [...] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.) – są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

 

 • Badania kontrolne – są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

 

 

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy , w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

 

 • Badania sanitarno – epidemiologiczne – są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

 

 

 • Badania kierowców

 

 

 • Badania na broń

 

 

890 

 

 

 

 

Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne dotyczące profilaktycznej opieki nad pracującymi:

 

 • Kodeks pracy – Dział X
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r ( Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234 poz. 1570 z dnia 30 grudnia 2008 r.)

 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia od kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne. Wzór nowego skierowania jest dostępny TUTAJ

 

891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umawianie badań medycyny pracy

 

Aby umówić się na badania z zakresu medycyny pracy, możecie Państwo

 

 • zadzwonić pod numer 22 78 36 023 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00),

 

 • przesłać skan skierowania na zlecone badania mailowo na adres rejestracja@zanmed.pl

 

 • umówić się osobiście w przychodni (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00)

 

Facebook