Badania laboratoryjne

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza  poradni POZ naszej przychodni mogą zostać bezpłatnie wykonane następujące badania laboratoryjne.

 

Badania hematologiczne

 

1. morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
2. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
3. retykulocyty
4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 

1. sód
2. potas
3. wapń zjonizowany
4. żelazo
5. żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
6. stężenie transferyny
7. stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
8. mocznik N13
9. kreatynina M37
10. glukoza L43
11. test obciążenia glukozą
12. białko całkowite
13. proteinogram
14. albumina
15. białko C-reaktywne (CRP)
16. kwas moczowy
17. cholesterol całkowity
18. cholesterol-HDL
19. cholesterol-LDL
20. triglicerydy (TG)
21. bilirubina całkowita
22. bilirubina bezpośrednia
23. fosfataza alkaliczna (ALP)
24. aminotransferaza asparaginianowa (AST)
25. aminotransferaza alaninowa (ALT)
26. gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
27. amylaza
28. kinaza kreatynowa (CK)
29. fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
30. czynnik reumatoidalny (RF)
31. miano antystreptolizyn O (ASO)
32. hormon tyreotropowy (TSH)
33. antygen HBs-AgHBs
34. VDRL
35. FT3
36. FT4
37. PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

 

Badanie moczu

 

1. ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
2. ilościowe oznaczanie białka
3. ilościowe oznaczanie glukozy
4. ilościowe oznaczanie wapnia
5. ilościowe oznaczanie amylazy

 

Badanie kału

 

1. badanie ogólne
2. pasożyty
3. krew utajona – metodą immunochemiczną

 

Badania układu krzepnięcia

 

1. wskaźnik protrombinowy (INR)
2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
3. fibrynogen

 

 Badania mikrobiologiczne

 

1. posiew moczu z antybiogramem
2. posiew wymazu z gardła z antybiogramem
3. posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 

Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 09:00.

O nas

logo_new

Po wielu latach starań udało się nam otworzyć nową przychodnię medyczną w Halinowie. Od listopada 2013 roku działamy w nowoczesnym budynku przy ul. Piłsudskiego 33. Do dyspozycji naszych pacjentów jest 8 gabinetów lekarskich, przestronna poczekalnia z przyjazną rejestracją oraz wydzielona część dla najmłodszych.

Informacje kontaktowe

Centrum Medyczne ZANMED

 

 emial rejestracja@zanmed.pl
home  ul. Piłsudskiego 33, 05 – 074 Halinów
tel tel. 22 78 36 023

 

Facebook

Google Plus