Psychologia

00oolk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób zdrowych, które doświadczają różnorodnych trudności adaptacyjnych w codziennym życiu lub kryzysów egzystencjalnych. Obejmuje kilka spotkań, koncentrujących się na określeniu problemu, a następnie poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania.

 

Konsultacje psychologiczne w naszej przychodni są prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa mgr Dorotę Fryc, który zajmuje się pomocą psychologiczną i terapeutyczną skierowaną do młodzieży i dorosłych, dostosowaną  do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów lub obszarów do zmiany oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Polegają na zdiagnozowaniu przyczyn trudności i dobraniu najbardziej efektywnej formy pomocy psychologicznej.

 

Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną – wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudną życiową sytuację, czy zadanie przed jakim stanęliśmy.

 

jjjhhhggg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz terapii nasz psycholog wykonuje badania Wielowymiarowym Minnesockim Kwestionariuszem Osobowości MMPI®-2.

 

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) to samoopisowy kwestionariusz osobowości, który może być wsparciem w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych. Skale kontrolne mają na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).

 

Podstawowych 10 skal klinicznych to:

 

Hd – Hipochondria

D – Depresja

Hy – Histeria

Pd – Psychopatia

Mf – Męskość/kobiecość

Pa – Paranoja

Pt – Psychastenia

Sc – Schizofrenia

Ma – Hipomania

Si – Introwersja społeczna

 

Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie testu:

MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

 

 

 

 

 

 

Do kogo jest adresowana konsultacja psychologiczna?

Skorzystaj z pomocy psychologa, jeśli:

 

  • znalazłeś się w trudnej sytuacji  rodzinnej, zawodowej lub osobistej
  • nie radzisz sobie z napotykanymi trudnościami w domu i pracy
  • masz problemy lub przeżywasz kryzys w relacjach z innymi ludźmi – z partnerem, rodziną, współpracownikami
  • czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań
  • nie masz siły stawiać czoła codziennym obowiązkom, czujesz się zmęczony życiem
  • stajesz przed trudnymi życiowymi wyborami i nie wiesz, którą pójść drogą
  • chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.

 

1erty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr. Dorota Fryc

 

 gabinet nr 3 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

   15:00 – 18:00   

 

 

 

Facebook